Volume & Issue: Volume 7, Issue 3, August 2011, Pages 191-279 
2. هیدروژئوشیمی منابع آب سطحی حوضه آبریز سد شهریار (استور) میانه (آذربایجان شرقی)

Pages 199-212

حسین حسینخانی; میررضا موسوی; مرتضی نجیب; محبوبه حسینی برزی