Volume & Issue: Volume 6, Issue 2, May 2010, Pages 80-156 
2. ریززیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند سورمه در کوه گدون

Pages 87-101

مهناز پروانه نژاد شیرازی; محمد بهرامی; سید بهمن موسوی; علی حبیب نژاد


6. معرّفی هیپاریون های سه انگشتی در شمال غرب ایران

Pages 129-133

امیرحسین کوکبی نژاد; ویدا خاکی